top of page

VİZYON VE MİSYONUMUZ

Politikamız

Kendini geliştirme isteğiyle dolu

Sosyal Sorumluluk Bilincine Sahip

Kendine inanan ve kendini en iyi şekilde ifade edebilen

Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış, idealist, üretken ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek.

Vizyonumuz

Türkiye’de ve uluslararası ortamda eğitim alanında ses getiren bir kurum olmak, her seviyede eğitim kalitesini yükselterek bu kaliteyi ulaşılabilir kılmaktır.

İlke ve Değerlerimiz

Bireysel eğitim ve öğretim yapmak,

Öğrencilerin sosyal, duyuşsal ve bilişsel gelişimini bir bütünlük içinde ele almak,

Öğrencilerin kişisel gelişim ve iletişim becerileri kazanmalarına olanak tanımak,

Eğitim ve öğretimi, öğrencilerin kendilerini rahatça ifade edebilmelerini sağlayacak şekilde öğrenci merkezli yapılandırmak,

Öğrencileri yarının yetişkinleri olarak yetiştirmek için, geleceğe yönelik düşünmeleri ve yaratıcı biçimde desteklenmelerini sağlamak,

Eğitim ve öğretim sürecini veli – okul işbirliği içerisinde yürütmek,

Her bir öğrenciye aynı ilgi ve özeni göstererek, onların öğrenme hızlarını kolaylaştırabilmek için gerekli önlemleri almak,

Bireysel gelişimi sadece sınavlarla değil, periyodik aralıklarda farklı yetenek alanlarındaki performans gözlemlerine göre değerlendirmek,

Değerlendirme süreci, bir öğrenme süreci olarak ele alınıp, öğrencinin bireysel farklılığını ve yaratıcılığını ortaya çıkarabileceği nitelikte tasarlamak

Kalite ve Çevre Politikamız 

Atatürkçü düşünceyi özümsemiş, laik, demokratik ve kültürel değerlere sahip çıkan, çağdaş yaşamın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle

donatılmış mutlu ve kendine güvenen bireyler olarak yetiştirmek.

 

Öğretmen ve öğrencileri gerekli görülen eğitimler ile güçlendirilerek sürekli gelişmeye açık bir ortam sağlamak.

 

Türkçeyi kusursuz kullanan; Yabancı dil eğitiminde konuşma, yazma, okuma, dinleme ve anlama becerilerine sahip; uluslar arası sınav

standartlarında yeterlilik gösteren öğrenciler yetiştirmek.

 

Eğitim ve öğretim sürecini veli – okul işbirliği içerisinde yürütmek.

 

Öğrenci, veli ve öğretmen memnuniyetini gözetmek.

 

İlgi ve yetenekleriyle önemsenen nesilleri, hayata hazırlamak; sistemimizin etkinliğini devamlı iyileştirerek her zaman tercih edilen bir kuruluş

olmak.

 

Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarakbina atık miktarlarını ve enerji tüketimini her yıl belirlenen Çevre Koruma, Geliştirme, Amaçları

doğrultusunda azaltmak ve böylece Ekolojik Dengeyi Korumak.

Öğrenci ve öğretmenlerimizin çevreyi koruma, doğal yapıya saygı duyma, atık ayrıştırılması konularında bilinçlendirme ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etme, görevlendirerek katılımlarını sağlamak.

Sektör paydaşlarının ve tedarikçi firmaların da çevreye olan duyarlılığın artırılmasını sağlamaktır.

bottom of page